Kiisel bilgilerin korunmas

Oskar-von-Miller-Ring, 18, 80333 Münih adresinde yerleik Goethe-Institut e.V. enstitüsü ("Goethe-Institut" veya  Biz“),  www.goethe.de  web sitesinin (Web sitesi“) iletmeni sfatyla, zellikle  Almanya Federal Veri Koruma Kanunu (BDSG) olmak üzere Alman Veri Koruma Kanunlar ve AB Genel Veri Koruma Ynetmelii (DSGVO) balamnda Web sitesinin kullanclarnn (Siz“) kiisel verilerine ynelik sorumlu kurumdur.

indekiler

 1. WEB STESNN BLG AMALI KULLANIMI
 2. SZLEME LEMLERNE YNELK VERLERN TOPLANMASI VE KULLANILMASI
 3. KAYDOLMA VE GOETHE.DE HESABI
  a) Kiisel verileriniz ve tarafnzca düzenlenen ieriklere ilikin veriler
  b) Kiiselletirilmi pazarlama
  c) Verilerin yaynlanmas
  d) Dil kursu ynetim sistemimiz ile Goethe.de hesabnz arasndaki veri alverii.
  e) Silinme
 4. Google Recaptcha VE Google Maps
  a) Google reCAPTCHA
  b) Google Maps
 5. DORUDAN REKLAM AMALI VER TOPLAMA VE KULLANIMI
  a) Posta yoluyla reklam
  b) E-posta bülteni
 6. EREZLER
 7. WEB ANALZ
  a) Webtrekk
  b) Google(Universal) Analytics
  c) Google AdWords ve Google Conversion Tracking
  d) Google Analytics Remarketing  
  e) Facebook Pixel
  f) Bing Ads
  g) LINKEDIN INSIGHTS
 8. SOSYAL LETM ALARI
  a) Shariff zümü yardmyla Facebook, Twitter, Google+, Instagram ve VKontakte adl Sosyal Plugin‘lerinin ve widget’lerinin kullanlmas
  b) Spotify ve Soundcloud widget’lerinin kullanlmas
  c) Sosyal medya ierikleri ile bütünleme ve grüntüsü
  d) YouTube und Vimeo Video eklentileri
  e) Sosyal medyadaki online varlmz
 9. VERLERN NC AHISLARA AKTARILMASI
  a) Goethe-Institut kurumlarna veri aktarm
  b) Merkezi snav arivine veri aktarm
 10. VER GVENL
 11. HAKLARINIZ VE RTBAT MKANINIZ
 12. TRAZ HAKKI

Goethe-Institut, verilerinizin korunmasn ok ciddiye almaktadr. Bu veri koruma beyannamesiyle, online sitemizi ziyaret ettiinizde ve/veya Goethe-Institut kurumunun web sitesini kullandnzda sizin hakknzda hangi kiisel verileri (Verileriniz“) topladmz, ilediimizi ve kullandmz size effaf bir ekilde bildirmek isteriz.  

1. WEB STESNN BLG AMALI KULLANIMI

Kiisel bilgi vermeksizin web sitemizi ziyaret edebilir ve internet sunumlarmzdan bazlarn kullanabilirsiniz. Bir web sayfasn her ardnzda web sunucusu yalnzca, taraycnz (browser) tarafndan otomatik olarak bildirilen, rnein aranlan dosyann ad, son olarak ziyaret edilen web sitesi, arma tarihi ve saati, kullanlan tarayc, aktarlan veri miktar, IP adresi, sorgulayan sunucu (provider), vs. gibi eriim bilgilerini server-logfile‘ olarak adlandrlan sunucu günlük dosyalarna otomatik olarak kaydetmektedir. Bizim talimatmzla gerekletirilen ilem kapsamnda üüncü bir ahs bizim iin web sitesinin barndrma (hosting) ve gsterim hizmetlerini yerine getirmektedir. Bu hizmet salayc, Avrupa Birlii veya Avrupa Ekonomik Alan ierisinde bir ülkede bulunmaktadr.

Online sayfamz daha ksa sürede yükleyebilmeniz amacyla, web sayfasnn, bir grevlendirme kapsamnda bizim admza faaliyette bulunan bir CDN salaycsnn web sunucular üzerinden teslim edildii, Content Delivery Network (CDN“) adnda bir a kullanmaktayz. Salaycnn web sunucularnda da eriim bilgileri buna uygun olarak toplanmaktadr.

Tüm eriim verileri 7 gün süreyle kaydedilmektedir. Bu veriler yalnzca web sitesinin, hata analizini, aksamadan ilemesini ve sunumumuzun iyiletirilmesini salamak amacyla deerlendirmeye alnmaktadr. Bir CDN salaycnn grevlendirilmesi ve de burada aklanan ileyi, DSGVO ynetmelii Madde 6 par.1 c.1 harf f uyarnca sunumumuzun doru gsterimi konusunda bir yarar deerlendirmesi erevesinde arlkl olan, hakl yararlarmzn korunmasna yneliktir.  

 2. SZLEME LEMLERNE YNELK VERLERN TOPLANMASI VE KULLANILMASI

Kiisel verileri, bunlar bize bizimle irtibata getiinizde (rnein irtibat formu veya e-posta yoluyla), bir kullanc hesab (Goethe-de Hesab“) iin kaydolduunuzda veya kayt yaptrdnzda, rnein bir kurs veya snav kayd yaptrdnzda, bildirdiinizde toplamaktayz. Tek tek hangi verilerin topland ve hangi bilgilerin zorunlu olarak ve hangilerinin istee bal olarak verildii ise ilgili giri formlarnda belirtilmitir.

Tarafnzca bildirilen verileri bu durumlarda ilgili szlemenin ifas iin, yani rnein dil kurslarnza veya bitiminde ngrülmü bir snavn dahil olduu bir dil kursuna ilikin bir seviye belirleme testinin gerekletirilmesi iin, ve de DSGVO ynetmelii Madde 6 par.1 c.1 harf b uyarnca taleplerinizin ileme alnmas amacyla toplamaktayz ve ilemekteyiz.  Bu erevede DSGVO ynetmelii Madde 9 par.2 harf a uyarnca zel veri kategorilerinin ilenmesine aka izin verdiiniz sürece tüm salk verilerini (rnein allerjiler) yalnzca size onaynz srasnda bildirilen ama iin toplamaktayz.

lgili szlemenin tamamen ifas veya kullanc hesabnzn silinmesinden sonra verileriniz bakaca kullanma kapatlacak olup, vergi ve ticaret hukuku kapsamndaki saklama sürelerinin bitiminden sonra silinecektir. Vergi ve ticaret hukuku kapsamndaki saklama yükümlülüklerinin münferit veriler iin geerli olmamas durumunda, bunlar ilgili szlemenin ifasndan hemen sonra silinir. Bakaca bir uygulama, ancak verilerinizin kullanmna devam edilmesine aka izin verdiiniz takdirde veya yasal olarak izin verilen ve aada sizi bilgilendirmi olduumuz bunun tesinde bir veri kullanm hakkn sakl tuttuumuz takdirde geerlidir.

renme platformumuz ile balantl hesap verileriniz, ü yl boyunca kullanlmad takdirde otomatik olarak silinecektir.

Szleme ifas iin verilerin aktarm

Kurs ve snav kayd erevesinde kiisel verileriniz, yerel yasalara gre sz konusu eriim yasak olmad sürece, dier Goethe-Institut kurumlarnn temel olarak eriim hakkna sahip olduklar merkezi dil kursu ynetim sisteminde ilenecektir. Bu husus, DSGVO ynetmelii Madde 6 par.1 c.1 harf b uyarnca szlemenin ifas ve de bir yarar deerlendirmesi erevesinde DSGVO ynetmelii Madde 6 par.1 c.1 harf f uyarnca kurs kayt ileminde geerli veriler ve doru veri gruplar konusunda arlkl olan, hakl yararmzn muhafazas iin gereklemektedir. Bununla ilgili olarak kiisel veriler Avrupa Birlii veya Avrupa Ekonomi Alan dndaki ülkelerde ilendii takdirde, AB Standart Veri Koruma artlarnn DSGVO ynetmelii Madde 46 par.2 harf c balamnda verilerin korunmas iin uygun bir teminat olaca konusunda ilgili Goethe-Institut kurumlar ile mutabk kalm bulunmaktayz.

Szlemenin ifas iin, bunun sipari edilen mallarn teslimat veya sipari edilen hizmetlerin yerine getirilmesi iin gerekli olmas halinde, verilerinizi teslimat ile grevlendirilmi iletmeye aktarmaktayz. Sipari sürecinde hangi deme hizmeti salaycsn setiinize bal olarak, demelerin gerekletirilmesi iin bu amala toplanan deme bilgilerini deme ile grevlendirilmi kredi kuruluuna ve icabnda tarafmzca grevlendirilmi deme hizmeti salaycsna veya, duruma gre, seilen deme hizmeti birimine aktarmaktayz. Seilen deme hizmeti salayclar, kendileri nezdinde bir hesap atnz takdirde, bu verileri ksmen kendileri de toplamaktadr.  Bu durumda sipari sürecinde eriim verilerinizle deme hizmeti salaycsna bavurmak durumundasnz. Bu balamda ilgili deme hizmeti salaycsnn veri koruma beyannamesi geerlidir. Webshop’umuzdaki kayt ilemlerinde, tarafnzca girilen deme bilgileri dorudan grevlendirilmi deme hizmeti salaycsna ulamaktadr. Bu bilgilere hibir zaman eriimimiz bulunmamaktadr.

deme hizmeti salaycs kiisel bilgilerinizi demenin ifas amacyla, rnein kredi kart ile demelerin gerekletirilmesinde, DSGVO ynetmelii Madde 4,  par.7 balamnda sorumlu kii sfatyla iledii sürece, deme hizmeti salaycsnn DSGVO ynetmelii Madde 13, 14 uyarnca belirtmek zorunda olduu bilgileri size sunarz.
Bu bilgilere burada ve burada ulaabilirsiniz.

Sizinle rnein dil kurslarnn sunulmas konusunda yapm olduumuz szlemelerimizin ifa edilmesi erevesinde verilerinizi ksmen, bunlar Goethe-Institut kurumu ile ilgili hizmet salayc arasnda mevcut bir grev ileme szlemesi kapsamnda ve talimatyla ileme alan hizmet salayclarna aktarmaktayz. Bu tür bir hizmet salayc, rnein Goethe-Institut kurumunun szleme ilemleri iin kulland bir yazlmn tedarikisi olabilir.   

3. KAYDOLMA VE GOETHE.DE HESABI

Yorumlar yapmak veya paylamda bulunmak, dier kullanclarla fikir alveriinde bulunmak, online kurslara katlmak, renme platformlarn kullanmak, Online-Shop’tan ürün satn almak, dijital medya dün almak ve de kurslara veya snavlara kaydolmak veya internet kütüphanelerine ilikin online hizmetlerden yararlanmak istediinizde (kitaplar aratrmak veya ayrtmak, uzatmak, vs.) kaydolmanz ve bir Goethe.de Hesab“ atrmanz gerekmektedir. Kayt ilemi iin, Goethe-Institut kurumunun kiiselletirilmi sunumlarna eriime olanak veren kayt verilerinizi (e-posta adresi ve ifre), verdiiniz izinleri, ve de ülkenizi ve tercih ettiiniz dili ilemekteyiz.   

a) Kiisel verileriniz ve tarafnzca düzenlenen ieriklere ilikin veriler
Goethe.de Hesabnn almas erevesinde yalnzca sunduumuz hizmetlerin yerine getirilmesi veya sizin ile mevcut olabilecek bir szleme ilikisi iin ihtiya duyduumuz verilerin belirtilmesi zorunludur.

Bildirdiiniz verileri, DSGVO ynetmelii Madde 6 par.1 c.1 harf b uyarnca bu kullanm szlemesinin ifas ilemleri erevesinde aadaki amalarla toplayp ileme almaktayz:
 • bir Goethe.de Hesabnn almasna ilikin bavurunuzun kontrolü iin
 • katldnz ücretsiz hizmetlerin salanmas iin (bloglar, forumlar, yorum fonksiyonu, zsunum, topluluklar, sohbetler, vs.)
 • sizinle mevcut szlemelerden doan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi iin (online kurslarn, dün erevesindeki renme platformu ve dijital medya ürünleri, Webshop ürünlerinin teslimat ve de kurslarn ve snavlarn yaplmas, kütüphane dün alma szlemeleri).
stee bal olarak, rnein bir fotorafnz, blog veya forum paylamlar eklinde metinler, tartma paylamlar, vs. gibi ek kiisel bilgilerinizi belirtebilirsiniz ve de ierikler ayarlayabilirsiniz (usergeneratedcontent adl).  Hangi verilerin topland ve hangilerinin zorunlu ve hangilerinin istee bal olarak verildii, ilgili giri formlarnda yer almaktadr. stee bal olarak verilen verileri, DSGVO ynetmelii Madde 6 par.1 c.1 harf f uyarnca platformumuz kapsamnda geni kapsaml bir paylama ilikin arlkl olan, müterek menfaatlerimizi korumak iin ilemekteyiz.  

b) Kiiselletirilmi Pazarlama
Pazarlama amacyla, sizin tarafnzdan kullanc hesabnda belirtilen verileri ayrca, size uygun teklifler sunarak, rnein kiisel bir balang sayfas veya bir profil alan gibi, web sayfamzn ve internet tekliflerimizin sizin iin zel olarak hazrlanm tasarm iin kullanmaktayz. Bylelikle DSGVO ynetmelii Madde 6 par.1 c.1 harf f uyarnca sunduumuz hizmetleri optimal bir ekilde pazarlama konusunda ounlukla, hakl menfaatlarmz muhafaza etmekteyiz. ayet uygun bir onay alndysa (rn. erez kaydetmek iin onay), ileme, sadece GDPR madde 6 para. 1 bent a uyarnca yaplabilir ve onay her zaman iptal edilebilir. 

c) Verilerin yaynlanmas
Goethe.de Hesabn kullanarak verdiiniz veriler ksmen baka kullanclar tarafndan da grülebilir. Bu bilgiler rnein isminizi veya, duruma gre, kullanc adnz, düzenleme tarihi ve saati dahil olmak üzere paylamlarnz, gruplara üyeliklerinizi, arkadalarnz, renme listelerinizi, belge/dosyalarnz, online durumunuzu, deerlendirmelerinizi, üyeliinizin süresini, cinsiyetinizi ve ziyareti defteri girilerinizini kapsamaktadr. Platformumuzun szleme kapsamnda belirlenen fonksiyonlarn size sunabilmemiz iin DSGVO Ynetmelii Madde 6 par.1 c.1 harf b uyarnca verilerin yaynlanmas gerekmektedir.
 
x Kullanc ad
x Giri tarihi ve saati
x Yorumlarnz ve paylamlarnz

x = grülebilirlii konusunda ilem yaplamaz
 
x sim
x Kullanc resmi
x** Cinsiyet
x** Doam tarihi
x** Online durum
x lke
x E-posta adresi
x** Yer
x Giri tarihi ve saati
x Yorumlarnz ve paylamlarnz
x Katldnz kurslar
x Yüklediiniz belgeler/ dosyalar
g Dier veriler*

* = rnein Almanca reniyorum/Almanca dersi veriyorum, Almanca diline duyguum ilgi, renme partner(ler)i aryorum, daha nce Goethe-Institut nezdinde bir kursu bitirdim.

** = Yalnzca retmenler tarafndan grülebilir, dier katlanlar tarafndan grülemez
x = grülebilirlii konusunda ilem yaplamaz
g = Tarafnzca belirtildii takdirde
x Hitap
(x) sim
x Kullanc ad
x Kullanc resmi
x Cinsiyet
(x) Doam tarihi
(x) Online durum
(x) lke
(x) Yer
x yeliinizin süresi
x Giri tarihi ve saati
x Yorumlarnz ve paylamlarnz
x Gruplara yelik/ Moderatr
x Gruplarnzdaki aktiviteler
(x) lgi alanlarnz
(x) Dil/ Dil seviyesi
g Dier veriler*

* = rnein Almanca reniyorum/Almanca dersi veriyorum, Almanca diline duyguum ilgi, renme partner(ler)i aryorum, daha nce Goethe-Institut nezdinde bir kursu bitirdim.

x = grülebilirlii konusunda ilem yaplamaz
(x) = grülebilirlii konusunda ilem yaplabilir.
g = Tarafnzca belirtildii takdirde
x Kullanc ad
x Kullanc resmi
x Online durum
x lke

x = grülebilirlii konusunda ilem yaplamaz
x sim
(x) Kullanc resmi
(x) lke
(x) Yer
x Giri tarihi ve saati
x Yorumlarnz ve paylamlarnz
x Gruplara yelik/ Moderatr
x Gruplarnzdaki aktiviteler
(x) lgi alanlarnz
(x) Staj ülkesi
(x) Staj balang tarihi
(x) Staj biti tarihi
(x) Yüksekokul
(x) renim dallar
(x) renim grülen okul ekli
(x) imdiye kadarki angajmanlar
x Topladnz puan says

x = grülebilirlii konusunda ilem yaplamaz
(x) = grülebilirlii konusunda ilem yaplabilir.


 
d) Dil kursu ynetim sistemimiz ile Goethe.de Hesabnz arasndaki veri alverii.
Kurs ve snav ynetimimizin Goethe.de Hesabnzda yer alan bilgi ve sonular inceleyebilmesi iin, kurs ve snav ynetimi yazlmmz ile Goethe.de Hesabnz arasnda bir veri alverii (Pairing olarak adlandrlr) meydana gelir. Bylelikle DSGVO Ynetmelii Madde 6 par.1 c.1 harf f uyarnca size standart bir veri taban ynetimi ve tarafnzca kayd yaptrlan kurslara ve snavlara ilikin bir genel bak web sayfamzda da sunabilmemiz iin yararlarmzn deerlendirilmesi erevesinde veri gruplarnn birletirilmesine ilikin hakl menfaatlerimiz korunmaktadr.     

e) Silinme
Kaydnz 7 gün iinde teyit etmediiniz takdirde, Goethe.de Hesabnz kayt ilemi srasnda vermi olduunuz bilgilerle birlikte silinir. Kayd teyit ettiiniz takdirde, yaplan aklamalara uygun olarak bir kullanc hesab düzenlenir. Bu husus, bir kayt ilemi erevesinde Webshop’ta alm Goethe.de hesaplar iin geerli deildir. Bunlar, silinmesini talep etmediiniz takdirde sürekli olarak muhafaza edilecektir. Goethe.de Hesabnz ve o hesapta braktnz veriler istediiniz zaman silinebilir ve bu silinme ilemi aada anlan irtibat imkanna mesaj gnderilerek veya kullanc hesabnda bu amala ngrülmü bir fonksiyon üzerinden gerekletirilebilir.  


4. Google Recaptcha ve Google Maps

 
a) Google reCAPTCHA
Web formlarmzn ktüye kullanlmasna ve de Spam’a kar korunmak amacyla bu web sayfasndaki baz formlar kapsamnda Google reCAPTCHA servisini kullanmaktayz.  Bu hizmet, manuel bir giriin kontrol edilmesiyle, otomatikletirilmi bir yazlmn (Bots olarak adlandrlan) web sitesinde suistimal edici eylemlerde bulunmasn engellemektedir.  Bylelikle DSGVO Ynetmelii Madde 6 par.1 c.1 harf f uyarnca bir yarar deerlendirmesi kapsamnda arlkl olan, web sayfamzn suistimale kar korunmas ve de online varlmzn sorunsuz gsterimi konusunda hakl menfaatlerimizi muhafaza etmekteyiz.  

Google reCAPTCHA, merkezi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, rlanda (www.google.de) adresinde bulunan, rlanda yasalarna gre tescil edilmi ve iletilen bir irket olan Google Ireland Limited tarafndan sunulmaktadr. Bilgiler Google’n A.B.D.‘deki server’leri üzerinde tand ve orada sakland sürece  Google LLC ünvanl Amerikal irket EU-US-Privacy Shield kapsamnda sertifikalandrlmtr. Güncel bir sertifikaya  buradan ulaabilirsiniz. A.B.D. ile Avrupa Komisyonu arasndaki bu anlamaya dayanarak Avrupa Komisyonu, Privacy Shield kapsamnda sertifikalandrlm iletmeler iin uygun bir veri koruma seviyesi belirlemitir. Google reCAPTCHA, web sitesine bal olan, JavaScript olarak adlandrlan bir kod yoluyla, gerekletirdii kontrol erevesinde, rnein erezler gibi, web sitesinin sizin tarafnzdan kullanlmasna ilikin bir analizi mümkün klan yntemler kullanmaktadr. IP adresiniz dahil olmak üzere bu web sitesinin tarafnzca kullanlmasna ilikin otomatik olarak toplanan bilgiler, genel olarak Google’nn A.B.D.‘deki bir sunucusuna aktarlmakta ve orada saklanmaktadr. Bunun yansra, Google hizmetleri tarafndan sizin taraycnzda saklanan erezler de Google reCAPTCHA tarafndan deerlendirilmektedir.   

Kiisel veriler ilgili formun giri hanelerinden okunmamakta veya saklanmamaktadr. Google’n veri koruma politikasna ilikin daha fazla bilgi www.google.com/policies/privacy/.
Tarayc ayarlarnzda JavaScript uygulamasn veya erezlerin yerletirilmesini kstlayarak, JavaScript veya, duruma gre, erez tarafndan oluturulan ve web sitesinin tarafnzca kullanlmas ile ilgili olan verilerin (IP adresiniz dahil) Google’ye aktarlmasn ve de bu verilerin Google tarafndan ilenmesini engelleyebilirsiniz. Bu engellemenin, web üzerinde sunduklarmzn ilevselliini sizin kullanmnz bakmndan kstlayabileceini lütfen dikkate alnz.   

b) Google Maps
Web sayfamzda, corafi bilgileri grsel olarak gsterebilmek iin Google Maps balantsn kullanmaktayz. Google maps erezlerinin kaydedilmesi ve bu analiz aracnn kullanlmas, ancak bir onay baznda gerekleir ve ileme sadece GDPR madde 6 para. 1 bent a uyarnca yaplabilir; onay her zaman iptal edilebilir. erezlerin kaydedilmesini, tarayc yazlmnzn ayarlarndan engelleyebilirsiniz; ancak bu durumda web sayfann baz ilevlerinden tam kapsaml olarak yararlanamayabilirsiniz.

erezlerin kaydedilmesini, tarayc yazlmnzn ayarlarndan engelleyebilirsiniz; ancak bu durumda web sayfann baz ilevlerinden tam kapsaml olarak yararlanamayabilirsiniz.

Google Maps, merkezi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, rlanda (www.google.de) adresinde bulunan, rlanda yasalarna gre tescil edilmi ve iletilen bir irket olan Google Ireland Limited tarafndan sunulmaktadr.

Bilgiler Google’n A.B.D.‘deki server’leri üzerinde tand ve orada sakland sürece  Google LLC ünvanl Amerikal irket EU-US-Privacy Shield kapsamnda sertifikalandrlmtr. Güncel bir sertifikaya buradan ulaabilirsiniz. A.B.D. ile Avrupa Komisyonu arasndaki bu anlamaya dayanarak Avrupa Komisyonu, Privacy Shield kapsamnda sertifikalandrlm iletmeler iin uygun bir veri koruma seviyesi belirlemitir. Google Maps linkinin bulunduu web sayfas arldnda, Google’nn web sunucusu da, rnein istenilen belge/dosyann ad, en son ziyaret edilen web sitesi, arma tarihi ve saati, kullanlan tarayc, aktarlan veri miktar, IP adresi, istekte bulunan Salayc, vs. gibi, taraycnz tarafndan otomatik olarak bildirilen ve Server-Logfiles olarak adlandrlan dosyalar yer alan eriim verilerini otomatik olarak toplamaktadr. Google Maps kullanldnda Google ayrca Maps fonksiyonlarnn web sayfalarnn ziyaretileri tarafndan kullanmna ilikin verileri de ilemektedir.

Google’n veri koruma politikasna ve de ayar olanaklarna ilikin daha fazla bilgi https://policies.google.com/privacy ‘de yer almaktadr.  

5. DORUDAN REKLAM AMALI VER TOPLAMA VE KULLANIMI

 
a) Posta yoluyla reklam
Adnz ve soyadnz, posta adresinizi kendi reklamlarmz iin, rnein ilgi ekici tekliflerin ve ürünlerimize ilikin bilgilerin posta yoluyla gndermek üzere, kullanma hakkn sakl tutmaktayz. Bylelikle DSGVO Ynetmelii Madde 6 par.1 harf f uyarnca, müterilerimize reklamda bulunma konusunda bir menfaat deerlendirmesi erevesinde arlkl olan, hakl menfaatimizi muhafaza etmekteyiz. datenschutz@goethe.de adresine mesaj gndererek, verilerinizin bu amala saklanmasna ve kullanlmasna dilediiniz zaman itiraz edebilirsiniz.    

b) E-posta bülteni
Bültenlerimizden birine kaydolduunuzda, abone olduunuz e-posta bültenini size düzenli olarak gnderebilmemiz iin bunun iin gerekli olan veya tarafnzca ayrca bildirilen verileri kullanrz. E-posta bültenleri, DSGVO Ynetmelii Madde 6 par.1 c.1 harf a uyarnca ayrca verdiiniz ak izine dayanarak gnderilmektedir.  Güvenlik nedeniyle bunun iin Double Opt-In olarak adlandrlan yntemi kullanmaktayz: size ancak ncesinde bülten kaydnz teyit ettiiniz takdirde bir bülteni e-posta yoluyla gndeririz.  Bu amala, size bir e-posta gnderip abonelii bu e-postada yer alan link üzerinden teyit etmenizi isteyeceiz. Bylelikle belirtilen e-posta adresinin tek sahibi olarak bültene ahsen kaydolmanz temin etmek istiyoruz.

Bülten icabnda, e-posta adresinizi bu amala ileteceimiz harici bir hizmet salayc üzerinden gnderilebilir. Bu gibi durumlarda sz konusu ilem bizim talimatmzla gerekletirilir. E-posta adresinizin bu ekilde kullanlmasna, aada belirtilen irtibat adresine mesaj gndererek veya reklam mail’inde bu amala ngrülmü bir link üzerinden dilediiniz zaman itiraz edebilirsiniz. Bu durumda temel orana dayanan ileti maliyetinden baka hibir bedel olumaz. 

Hizmet salaycsnn merkezi A.B.D.‘de yer almakta ise, daima EU-US-Privacy Shield uyarnca ilgili sertifikalandrmaya dikkat ederiz. Güncel bir sertifikaya uradan ulaabilirsiniz. A.B.D. ile Avrupa Komisyonu arasndaki bu anlamaya dayanarak Avrupa Komisyonu, Privacy Shield (gizlilik kalkan) kapsamnda sertifikalandrlm iletmeler iin uygun bir veri koruma seviyesi belirlemitir. 

Posta hizmeti salaycs “Mailchimp” ile e-posta bültenlerinin gnderilmesi ile ilgili olarak ayrca aadakiler de geerlidir:

E-posta bültenleri, ABD’li hizmet salaycs Rocket Science Group’un, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, ABD, bir bülten datm platformu olan
posta hizmeti salaycs“Mailchimp” araclyla gnderilir. Posta hizmeti salaycsnn gizlilik politikasna buradan eriebilirsiniz: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Bu posta hizmeti salaycs tarafmzdan GDPR madde 6, para. 1 bent f uyarnca meru menfaatlerimize ve GDPR madde 28, para. 3 s. 1 uyarnca bir sipari ileme szlemesine dayanarak grevlendirilir.

Bu posta hizmeti salaycs alclarn verilerini anonim ekilde, yani herhangi bir kullancyla eletirmeden, kendi hizmetlerini optimize etmek veya iyiletirmek amacyla kullanabilir, rn. gnderimin teknik optimizasyonu ve bültenlerin sunumu veya istatistiksel amalar iin kullanabilir. Posta hizmeti salaycs, bülten alclarmzn verilerini, kendisi gnderim yapmak iin kullanmaz ve verileri üüncü kiilerle paylamaz.

Bültenler bir web-beacon“ olarak adlandrlan, piksel boyutunda bir dosya ierir. Bu dosya bülten aldnda sunucumuzda veya varsa posta hizmeti salaycsnn sunucusunda alr. Bu alma ile ncelikle teknik bilgiler, rn. tarayc ve sistem bilgileri, ayrca IP adresi ve ama zaman gibi veriler toplanr.

Bu bilgiler, hizmetlerin teknik verilere veya hedef gruplarnn okuma alkanlklar veya eriim konumlar (IP adresi yardmyla belirlenebilir) veya eriim zamanlarna gre teknik olarak iyiletirmek iin kullanlr. statistiksel toplamalar ayrca haber bültenlerinin alp almadn, ne zaman aldklarn ve hangi linklere tklandn belirlemeye yarayan bilgiler de ierir.

Bu bilgiler, teknik nedenlerle haber bülteni alclar ile eletirilebilir. Ancak ne biz ne de varsa posta hizmeti salaycs kullanclar izleme niyetinde deiliz. Bu deerlendirmeler daha ok genel olarak kullanclarmzn okuma alkanlklarn, anonim olarak tanmamza ve ieriklerimizi onlara gre uyarlamamza veya kullanclarmzn ilgi alanlarna gre farkl ierikler gndermeye yaryor. Baar lümünün ayrca iptali maalesef mümkün deildir, bu durumda bülten aboneliinin tamam iptal edilmelidir.

Bülten gnderimi ve ilgili baar lümü, GDPR madde 6 para. 1 bent a ile UWG madde 7 para. 2 no.3 uyarnca alcnn onayna dayanmaktadr. Eer onay gerekli deilse, GDPR madde 6 para. 1 bent f ile UWG madde 7 para. 3 uyarnca dorudan pazarlama konusundaki meru menfaatlerimize dayanmaktadr. Eer bülten szleme ile sabit hizmetin bir paras ise, yasal dayanak GDPR madde 6 para. 1 bent b’dir.

Kayt ileminin günlüe kaydedilmesi, GDPR madde 6 para. 1 bent f uyarnca meru menfaatlerimize dayanmaktadr. Meru menfaatlerimiz, hem ticari menfaatlerimizi hem de kullanclarn beklentilerini karlayan onay kant sunmamz salayan kullanc dostu ve güvenli bir bülten kullanmaya yneliktir.   

6. EREZLER

Web sitemizin ziyaretini ekici bir ekilde ekillendirmek ve belirli fonksiyonlarn kullanmn mümkün klmak amacyla, eitli sayfalarda Cookies‘ olarak adlandrlan erezleri kullanmaktayz. erezler, teklifimizi daha kullanc dostu, etkili ve güvenli sunmamz salar. Burada sz konusu olan, nihai cihaznzda kaydedilen küük metin dosyalardr.

Tarafmzca kullanlan erezlerden bazlar tarayc oturumunun bitiminden sonra, yani taraycnzn kapanmasndan sonra, tekrar silinecektir (oturum erezleri olarak adlandrlr). Dier erezler nihai cihaznzda kalr ve taraycnz bir sonraki ziyarette yeniden tanmamza ve icabnda otomatik olarak kaydolmanza olanak verirler (kalc erezler). rnein goethe.de oturumunu aarken Oturum Ak Kalsn“ seeneini tkladnz takdirde, belirli bir süre iinde goethe.de sayfasn ardnzda sizi tekrar tanmamza olanak verecek bir erez yerletirilecektir.

Kalc erezlerin süresini taraycnzdan grebilirsiniz. Taraycnz, erezlerin yerletirilmesinden haberdar olacak ve herbirinin kabul edilmesi konusunda karar verecek ekilde veya erezlerin belirli durumlarda kabul edilmesi veya genel olarak reddedilmesi eklinde ayarlayabilirsiniz. Her tarayc, erez ayarlarn idare etme ekli bakmndan farkllk gstermektedir. Bu idare ekli, herbir taraycnn yardmc menüsünde aklanm olup, erez ayarlarnz ne ekilde deitirebileceinizi gstermektedir.

erezler kabul edilmedii takdirde, web sitemizin ilevsellii kstlanabilir.

Elektronik iletiim sürecini yürütmek veya ihtiya duyulan belirli ilevleri (r. alveri sepeti ilevi) salamak iin gerekli olan erezler GDPR madde 6 para. 1. bent f uyarnca hizmetlerimizi teknik hatasz ve optimize edilmi olarak salanma konusundaki meru menfaatlerimize dayanarak saklanr. ayet uygun bir onay alndysa (rn. erez kaydetmek iin onay), ileme, sadece GDPR madde 6 para. 1 bent a uyarnca yaplabilir ve onay her zaman iptal edilebilir.   

7. WEB ANALZ

 
a) Webtrekk
Web sunumlarmzn kullanmna ilikin istatistiksel verileri toplamak, iyiletirmek, webte sunduumuz hizmetlerimizin kullanmna ilikin analize olanak vermek ve web sayfas aktivitelerine ilikin raporlar düzenlemek iin WebtrekkGmbH (www.webtrekk.com) firmasnn hizmetlerinden yararlanmaktayz. Bu amala erezler kullanlabilmektedir. Bu takip erevesinde rumuzlu kullanm profilleri düzenlenmektedir. Bunlar, ayrca verilecek, aka ifade edilecek bir izin olmakszn, rumuz sahibine ait kiisel verilerle biraraya getirilmemektedir. Webtrekk‘in grevini sonlandrmamzdan ve amacnn ortadan kalkmasndan sonra, bu balamda toplanan veriler silinmektedir. Webtrekk erezlerinin kaydedilmesi ve bu analiz aracnn kullanlmas, ancak bir onay baznda gerekleir ve ileme sadece GDPR madde 6 para. 1 bent a uyarnca yaplabilir; onay her zaman iptal edilebilir.

Bu veri toplama ve saklama ilemine, aadaki butonu tklayarak gelecekte geerli olmak üzere dilediiniz zaman itiraz edebilirsiniz.


“WebtrekkOptOut” adl erez hali hazrda kullanmdadr.
Teekkür ederiz. “webtrekkOptOut” adl erez kullanma sokulmutur. u andan itibaren artk ziyaret bilgileriniz kaydedilmeyecektir.


Bir sonraki sayfa ziyaretinizde de beyan edilmi bir itiraz dikkate alabilmek iin, sz konusu itiraz taraycnzda bir erez iinde saklanr. tiraznz üzerine nihai cihaznza bir Opt-Out-Cookie erezi braklr. erezlerinizi sildiiniz takdirde linke yeniden tklamanz gerekecektir.    

b) Google(Universal) Analytics
Bu web sayfas, web sayfa analizi iin Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, rlanda; “Google”) tarafndan salanan bir web analiz hizmeti olan Google (Universal) Analytics’i kullanr.) Kullancnn kiisel verilerinin Google Analytics ile ilenmesi, kullanclarmzn gezinme davrann analiz etmemizi salar. Elde ettiimiz verileri deerlendirerek web sayfas üzerinden bilgi, kullanm derecesi ve ilevsellii bir araya getirebiliyoruz Bylece kendi web sayfamz, ieriini ve kullanc dostu olma zelliini sürekli olarak gelitirebiliyoruz.

Google-Analytics erezlerinin kaydedilmesi ve bu analiz aracnn kullanlmas, ancak bir onay baznda gerekleir ve ileme sadece GDPR madde 6 para. 1 bent a uyarnca yaplabilir; onay her zaman iptal edilebilir.

Google (Universal) Analytics, web sitesinin tarafnzca kullanmna ilikin analize olanak veren, rnein erezler gibi, yntemler kullanmaktadr. Bu web sitesinin tarafnzca kullanlmasna ilikin otomatik olarak toplanan bilgiler, genellikle Google’n A.B.D.‘deki bir sunucusuna aktarlmakta ve orada saklanmaktadr. Bu web sayfasnda IP’nin anonim hale getirilme fonksiyonunun etkinletirilmesiyle IP adresi, Avrupa Birlii üyesi ülkeler dahilinde veya Avrupa Ekonomi Alan dahilinde antlamann dier szleme taraf devletlerde aktarlmadan nce ksaltlmaktadr. Yalnzca istisnai durumlarda tam bir IP adresi Google’nin A.B.D.‘deki bir sunucusuna aktarlr ve orada ksaltlr. Google Analytics erevesinde  taraycnzdan iletilen anonim hale getirilmi IP adresi esas olarak Google’nn baka verileri ile bir araya getirilmemektedir. Google Analytics‘in grevini sonlandrmamzdan ve amacn ortadan kalkmasndan sonra, bu balamda toplanan veriler silinmektedir.

Google Ireland Limited, merkezi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, rlanda (www.google.de) adresinde bulunan, rlanda yasalarna gre tescil edilmi ve faaliyette bulunan bir irkettir. Bilgiler  Google’nn A.B.D.‘deki sunucular üzerinde tand ve orada sakland sürece, Google LLC ünvanl Amerikal irket EU-US-Privacy Shield kapsamnda sertifikalandrlmtr. Güncel bir sertifikaya buradan ulaabilirsiniz. A.B.D. ile Avrupa Komisyonu arasndaki bu anlamaya dayanarak Avrupa Komisyonu, Privacy Shield kapsamnda sertifikalandrlm iletmeler iin uygun bir veri koruma seviyesi belirlemitir.

ereze dayanarak saklanan ve web sitesinin tarafnzca kullanm ile ilgili olan (IP adresiniz dahil olmak üzere) verilerin Google tarafndan toplanmasn ve de bu verilerin Google tarafndan ilenmesini, aadaki link altnda yer alan tarayc eklentisini (Browser Plugin) indirip kurarak engelleyebilirsiniz:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Bu web sitesinde Google Analytics tarafndan veri toplanmasn gelecekte engellemek amacyla tarayc eklentisine alternatif olarak bu linke tklayabilirsiniz. Bu durumda nihai cihaznza bir Opt-Out-Cookie erezi braklr. erezlerinizi sildiiniz takdirde linke yeniden tklamanz gerekecektir.     

c) Google AdWords ve Google Conversion Tracking
Bu web sayfas Google AdWords kullanmaktadr. AdWords, Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, rlanda tarafndan salanan bir evrimii reklamclk programdr.

Google AdWords erevesinde dnüüm izleme ilevini kullanyoruz. Google tarafndan verilen bir reklama tkladnzda, bir dnüüm izleme erezi yerletirilir. Eer kullanc bu web sayfasndaki baz sayfalar ziyaret ederse ve erezin süresi henüz gemediyse, Google ve biz, kullancnn bu reklam tkladn ve bu sayfaya ynlendirildiini grebiliriz.

Her bir Google AdWords müterisine farkl bir erez verilir. erezler, AdWords müterilerinin web sayfalarndan izlenemez. Dnüüm erezi ile elde edilen bilgiler, dnüüm izlemeyi seen AdWords müterileri iin dnüüm istatistikleri oluturmak iin kullanlr. Müteriler, reklamlarna tklayan ve dnüüm izleme etiketi bulunan bir sayfaya ynlendirilen kullanclarn toplam saysn renir. Ancak, kullanclarn herhangi bir kiisel bilgisini renmezler. ayet izlemeye katlmak istemiyorsanz, Google dnüüm izleme erezini nternet taraycnzn kullanc ayarlarndan kolayca devre d brakarak kullanm iptal edebilirsiniz. Bylece dnüüm izleme istatistiklerine dahil edilmezsiniz.

“Dnüüm erezlerinin” kaydedilmesi ve bu izleme aracnn kullanm, onay kouluyla GDPR madde 6 para.1 bent a’ya dayanmaktadr; onay her zaman iptal edilebilir.  

d) Google Analytics Remarketing
Bu web sayfas, Google Analytics ve Remarketing ilevi ile balantl olarak Google AdWords ve Google DoubleClick’in cihazlar aras ilevlerini kullanr. Salayc, Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, rlanda’dr.

Bu ilev ile, Google Analytics Remarketing ile oluturulan reklam hedef gruplarn Google AdWords ve Google DoubleClick’in cihazlar aras ilevleriyle balanabilir. Bu ekilde, bir cihazdaki (rn. cep telefonu) eski kullanm ve gezinme davrannzdan yola karak size gre uyarlanm ilgi alanna dayal, kiiselletirilmi reklam mesajlar, baka bir cihaznzda (rn. tablet veya PC) da grüntülenebilir.

ayet ilgili onay verdiyseniz, Google bu amala web ve uygulama tarayc gemiinizi Google hesabnz ile ilikilendirecektir. Bylece Google hesabnz ile giri yaptnz her cihazda size ayn kiiselletirilmi reklam mesajlar gsterilebilir. Google Analytics, bu ilevi desteklemek iin cihazlar aras reklamclk iin hedef gruplarn tanmlamak ve oluturmak iin Google Analytics verilerimize geici olarak balanan Google tarafndan dorulanm kullanc kimliklerini toplar.

Toplanan veriler, sadece Google’a verebileceiniz veya iptal edebileceiniz onaynza dayanarak Google hesabnzda bir araya getirilir (GDPR madde 6, para. 1 bent a). Google hesabnzda birletirilmeyen veri toplama ilemlerinde (rn. Google hesabnz olmad veya birletirmeyi kabul etmediiniz iin) verilerin toplanmas ve ilenmesi, web sayfamzda erezlerin saklanmasna ilikin onaynza dayanr (GDPR madde 6 para. 1 bent a); onay her zaman iptal edilebilir.  

e) Facebook Pixel
Bu web sayfas, dnüümü lmek iin 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, rlanda merkezli Facebook’un (”Facebook”) ziyareti eylem pikselini kullanr.

Bylece, sayfa ziyaretilerinin davranlar, bir Facebook reklamna tklayarak salaycnn web sayfasna ynlendirildikten sonra, izlenebilir. Bylece Facebook reklamlarnn etkinlii istatistiksel ve pazar aratrmas amacyla deerlendirilebilir ve gelecekteki reklamlar optimize edilebilir.

Web sayfas operatrü olarak toplanan bu veriler bizim iin anonimdir ve kullancnn kimlii ile ilgili herhangi bir sonu karmamz mümkün deildir. Ancak, veriler Facebook tarafndan saklanr ve ilenir, bylece ilgili kullanc profiline balant kurulabilir ve Facebook, verileri kendi veri kullanm politikalarna gre kendi reklam amalar iin kullanabilir. Bylelikle Facebook, kendi sayfalarnda ve kendi sayfalar dna reklam yerletirilmesini salayabilir. Verilerin kullanm üzerinde, web sayfas operatrü olarak etkimiz yoktur.
Veri ilemenin yasal dayana

Facebook piksellerinin kullanm, onay kouluyla GDPR madde 6 para.1 bent a’ya dayanmaktadr; onay her zaman iptal edilebilir.  
 
f) Bing Ads
Web sayfasnda, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ABD (“Microsoft”) tarafndan salanan ve iletilen Bing Ads’a ait (bingads.microsoft.com) teknolojiler kullanyoruz. ayet web sayfamza bir Microsoft Bing reklam araclyla ulatysanz, cihaznza Microsoft tarafndan bir erez yerletirir. Microsoft ve biz, bylelikle bir kiinin bir reklam tkladn, web sayfamza ynlendirildiini ve nceden belirlenmi bir hedef sayfasna (”dnüüm sayfas”) eritiini reniriz. Ancak biz sadece Bing reklamna tklayan ve dnüüm sayfasna ynlendirilen toplam kullanc saysn reniriz. Microsoft, erez araclyla takma isimlerle kullanm profilleri oluturulan bilgileri toplar, iler ve kullanr. Bu kullanm profilleri ziyareti davrann analiz etmeye yarar ve reklamlar grüntülemek iin kullanlr. Kullancnn herhangi bir kiisel bilgisi ilenmez.
 
Davrannzla ilgili bilgilerin Microsoft tarafndan yukarda akland gibi kullanlmasn istemiyorsanz, bunun iin gerekli olan erezin yerletirilmesini, rn. tarayc ayarlarnzda otomatik erez ayarn devre d brakarak, reddedebilirsiniz

BingAds kullanm, onay kouluyla GDPR madde 6 para.1 bent a’ya dayanmaktadr; onay her zaman iptal edilebilir.  
 
g) LINKEDIN INSIGHTS
Web sayfalarmz iin LinkedIn Insight etiketini kullanyoruz. Bu teknoloji sayesinde reklam performans hakknda raporlar ve web sitesi etkileimi hakknda bilgilere üretebiliyoruz. Verilerinizi, kampanyalar deerlendirmek iin iliyor ve muhtemelen LinkedIn’deki kampanyalarmz araclyla bize ulam olan web sayfa ziyaretileri hakknda bilgi topluyoruz.

BingAds kullanm, onay kouluyla GDPR madde 6 para.1 bent a’ya dayanmaktadr; onay her zaman iptal edilebilir.    
 

8. SOSYAL LETM ALARI

 
a) Shariff zümü yardmyla Facebook, Twitter, Instagram ve VKontakte adl Sosyal Plugin (eklenti)‘lerinin ve widget‘lerinin (minik aralarn) kullanlmas
Web sitemizde sosyal iletiim alarnn sosyal butonlar ve widget’leri kullanlmaktadr.

Web sitemizi ziyaretinizde verilerinizin korunma derecesini yükseltmek amacyla bu butonlar ve widget’ler kstlamasz olmayp, yalnzca bir HTML linkinin kullanm ile ilgili sayfaya balanmtr. Bu balama, sz konusu butonlar ieren web varlmzn bir sayfasn ardnzda henüz ilgili sosyal iletiim ann salayclarnn sunucular ile herhangi bir balant olumamasn salamaktadr.

Butonlardan birini tkladnzda taraycnzn yeni bir penceresi alr ve ilgili hizmet salaycsnn, rnein been‘ (like) veya payla‘ (share) butonunu kullanabileceiniz (icabnda oturum ama verilerinizi girdikten sonra) sayfay arr.

Veri toplamann amac ve kapsam ve verilerin hizmet salayclar tarafndan kendi sayfalarnda ilenmesi ve kullanlmas ve de bir irtibat imkan ve gizliliinizin korunmasna ynelik bu konudaki haklarnz ve ayarlama olanaklarnz hizmet salayclarnn aadaki veri koruma aklamalarnda yer almaktadr:

https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388
https://vk.com/privacy/eu  

b) Spotify ve Soundcloud widget’lerinin kullanlmas
Web sitemizde ieriklerimizin interaktif tasarm amacyla Spotify ve Soundcloud alarndan widget olarak adlandrlan minik aralar kullanlmaktadr. 
 
Web varlmzn bu tür bir widget ieren bir sayfasn ardnzda, taraycnz Spotify veya Soundcloud’n sunucular ile dorudan balant oluturmaktadr. Widget’in ierii ilgili hizmet salayc tarafndan dorudan taraycnza aktarlr ve sayfa ile balanr. Widget’lerin sayfa ile balanmasyla hizmet salayclarna, profiliniz bulunmasa veya o anda oturumunuz ak olmasa dahi, taraycnzn web varlmzn ilgili sayfasn ard bilgisi gider. Bu bilgi (IP adresiniz dahil olmak üzere), taraycnz tarafndan ilgili hizmet salaycnn bir sunucusuna aktarlr ve orada saklanr.

Hizmetlerden birine giri yapm durumdaysanz, hizmet salayclar, web sayfamza yaplan ziyareti ilgili sosyal iletiim andaki profilinizle dorudan balantlayabilir. Widget’lerle etkileim haline getiiniz, rnein ierikleri oynattnz takdirde, ilgili bilgiler yine dorudan hizmet salayclarnn bir sunucusuna aktarlr ve orada saklanr.

Bilgiler ayrca sosyal iletiim anda yaynlanabilir ve orada balantlarnza gsterilebilir.

Spotify ve Soundcloud ancak onay baznda kullanlabilir ve ileme sadece GDPR madde 6 para. 1 bent a uyarnca yaplabilir; onay her zaman iptal edilebilir.

Veri toplamann amac ve kapsam ve verilerin hizmet salayclar tarafndan kendi sayfalarnda ilenmesi ve kullanlmas ve de bir irtibat imkan ve gizliliinizin korunmasna ynelik bu konudaki haklarnz ve ayarlama olanaklarnz hizmet salayclarnn aadaki veri koruma aklamalarnda yer almaktadr:

Spotify AB: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/
SoundCloud Limited: https://soundcloud.com/pages/privacy

Sosyal iletiim alarnn, web varlmz üzerinden toplanan verileri dorudan ilgili hizmette profiliniz ile balantlandrmasn istemediiniz takdirde, widget yüklemesini taraycnza ait Add-On eklentileri ile de tamamen engelleyebilirsiniz, rnein komut engelleyici Script-Block "NoScript" (https://noscript.net/)."   

c) Sosyal Medya erikleri ile Bütünleme ve Grüntüsü
Twitter, Instagram ve Facebook
Web sayfamzda, zellikle Goethe-Institut kurumunun ürünleri erevesinde, Twitter, Instagram ve Facebook ierikleri (gnderiler, yorumlar ve/veya kanallar) SocialPlugins eklentileri yardmyla gsterilebilir.

Bu balama, Embetty (Heise Medien GmbH & Co. KG, Artikel zu Embetty) ye dayanarak gereklemektedir. Bylelikle müteri ile ilgili Sosyal Medya Hizmeti arasnda direkt bir iletiimin gereklememesi salanmaktadr. Ancak bir ierikle etkileimde bulunduunuzda (rnein yorum yaptnzda, beendiinizde) dorudan Sosyal Medya Hizmetine giri yaparsnz ve veri aktarm gerekleir. Bunlar aadaki verileri kapsayabilir:
 • Ziyaret edilen web sayfas
 • Tarayc bilgileri
 • letim sistemine ilikin bilgiler
 • IP adresi

Eklentinin devre d braklmas

Twitter

 Twitter iin verilen iznin kaldrlmas zin baaryla kaldrld

Instagram

Instagram iin verilen iznin kaldrlmas zin baaryla kaldrld


Dier Sosyal letiim Alarndan erikler
Ayrca, dier sosyal iletiim alarndan (rnein Spotify ve Soundcloud)  ierikler SocialPlugin eklentileri yardmyla gsterilebilir. SocialPlugin eklentileri üzerinden ilgili an sunucular ile dorudan balant kurulabilir ve bunun üzerine hizmet salayclarna veriler aktarlr. Bunlar aadaki verileri kapsayabilir:
 • Ziyaret edilen web sayfas
 • Tarayc bilgileri
 • letim sistemine ilikin bilgiler
 • IP adresi
Bylelikle DSGVO Ynetmelii Madde 6 par.1 c.1 harf f uyarnca arzmzn ve faaliyetlerimizin ok medyal gsterimi konusunda arlkl olan, hakl menfaatlerimizi korumaktayz.   erikler ancak onay baznda kullanlabilir ve ileme sadece GDPR madde 6 para. 1 bent a uyarnca yaplabilir; onay her zaman iptal edilebilir.   

d) YouTube ve  Vimeo Video Eklentileri
Bu web sayfasnda, YouTube ve Vimeo üzerinden ieriklerimizin interaktif tasarm amacyla üüncü hizmet salayclarnn ierikleri yerletirilmektedir.

YouTube, merkezi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, rlanda adresinde bulunan, rlanda yasalarna gre tescil edilmi ve faaliyette bulunan Google Ireland Limited irketi (Google“) tarafndan iletilmektedir.

Vimeo ise Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, A.B.D. tarafndan iletilmektedir.

Web sitemizi ziyaretinizde verilerinizin korunma derecesini yükseltmek amacyla eklentiler, ancak ek bir tklama ile aktif hale getirilecek ekilde sayfaya balanmtr. Bu balama, sz konusu eklentileri ieren web varlmzn bir sayfasn ardnzda henüz ilgili sosyal iletiim ann salayclarnn sunucular ile herhangi bir balant olumamasn salamaktadr. Ancak eklentileri etkinletirdiinizde taraycnz ilgili sosyal iletiim ann sunucular ile direkt bir balant oluturmuktadr.

lgili eklentinin ierii bunun üzerine ilgili hizmet salayc tarafndan dorudan taraycnza aktarlr ve sayfa ile balanr. Eklentilerin sayfa ile balanmasyla hizmet salayclarna, ilgili hizmet salaycs nezdinde profiliniz bulunmasa veya o anda oturumunuz ak olmasa dahi, taraycnzn web varlmzn ilgili sayfasn ard bilgisi gider. Bu bilgi (IP adresiniz dahil olmak üzere), taraycnz tarafndan dorudan ilgili hizmet salaycnn bir sunucusuna (icabnda A.B.D.‘ye) aktarlr ve orada saklanr.

Eklentilerle etkileim halinde bulunduunuzda, rnein Like“ butonuna bastnzda, ilgili bilgi de dorudan hizmet salaycnn bir sunucusuna aktarlr ve orada saklanr.
 
Bir eklentiyi etkin hale getirdiinizde, taraycnza bir erez yerletirilir. Bu etkinletirme ilemini, bunun iin ngrülmü butona veya, duruma gre, kaydrmal butonu kullanarak iptal edebilirsiniz. Bylelikle erez silinir.

Eklentinin devre d braklmas

Youtube

YouTube iin verilen iznin kaldrlmas zin baaryla kaldrld

Vimeo

Vimeo iin verilen iznin kaldrlmas zin baaryla kaldrld

YouTube’nn sayfamz ile balanm videolarnda geniletilmi veri koruma ayar etkin hale getirilmitir. Bu, web sayfas ziyaretilerinin verilerinin, videoyu oynatmadklar sürece YouTube nezdinde toplanmayaca ve saklanmayaca anlamna gelmektedir.

Sayfamz ile balanm Vimeo’nun videolarnda Google Analytics takip arac otomatik olarak entegre edilmitir. Bunun iin toplanan analiz sonular üzerinde herhangi bir etkimiz bulunmamakta ve bunlar inceleyememekteyiz. Bunun yansra Vimeo videolarnn web sayfa ziyaretilerinde etkin hale getirilmesiyle bunlarn yerletirilmesine ilikin web beacon‘lar (iaretileri) koyulmaktadr. Google Analytics takip erezlerinin yerletirilmesini engellemek amacyla Google Analytics’in devre d braklmasna ilikin olaan nlemleri alabilirsiniz. Buna ilikin daha fazla bilgiye web analizine ilikin blümden ulaabilirsiniz.

Kullanm, ancak onay baznda gerekleebilir ve ileme sadece GDPR madde 6 para. 1 bent a uyarnca yaplabilir; onay her zaman iptal edilebilir. Veri toplamann amac ve kapsam ve verilerin hizmet salayclar tarafndan kendi sayfalarnda ilenmesi ve kullanlmas ve de bir irtibat imkan ve gizliliinizin korunmasna ynelik bu konudaki haklarnz ve ayarlama olanaklarnz hizmet salayclarnn aadaki veri koruma aklamalarnda yer almaktadr:

YouTube / Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 
Vimeo: https://vimeo.com/privacy
 
e) Sosyal Medyada Online Varlmz
Sosyal iletiim alarndaki ve platformlarndaki varlmz, müterilerimizle ve ilgililerle daha iyi, aktif iletiimde bulunma amacna yneliktir. Orada ürünlerimiz hakknda bilgi vermekteyiz.

Sosyal medyadaki online varlmz ziyaret ettiinizde verileriniz Pazar aratrma ve reklam amacyla otomatik olarak toplanabilir ve saklanabilir. Bu verilerden, rumuzlar kullanlarak kullanm profilleri olarak adlandrlan profiller oluturulmaktadr. Bunlar, rnein, muhtemelen ilgi alanlarnza uygun olan reklam ilanlarnn platformlarn iinde ve dnda devreye sokulmas amacyla kullanlabilir.  Bu amala genellikle nihai cihaznzda erezler kullanlr. Bu erezlerde ziyareti davran ve kullanclarn ilgi alanlar saklanmaktadr. Kullanm, ancak onay baznda gerekleebilir ve ileme sadece GDPR madde 6 para. 1 bent a uyarnca yaplabilir; onay her zaman iptal edilebilir.

Yukarda anlan sosyal medya platformlarnn merkezi A.B.D.‘de bulunduu sürece aadaki husus geerlidir: A.B.D. iin Avrupa Komisyonunun bir uygunluk karar mevcuttur. Bu karar, EU-US Privacy Shield adndaki gizlilik kalkanna dayanmaktadr. lgili iletme iin güncel bir sertifikaya buradan https://www.privacyshield.gov/list ulaabilirsiniz.

Verilerin hizmet salayclar tarafndan kendi sayfalarnda ilenmesine ve kullanlmasna ilikin detayl bilgilere ve de irtibat olana ve bu konudaki haklarnz ve mahremiyetinizin korunmasna ilikin ayarlama imkanlar, zellikle itiraz yollar (Opt-Out) konusundaki bilgilere hizmet salayclarn aada linki verilen veri koruma aklamalarndan ulaabilirsiniz. Bu konuda buna ramen yardma ihtiyacnz olmas halinde bize bavurabilirsiniz.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/     
tiraz yolu (Opt-Out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads  
 

9. VERLERN NC AHISLARA AKTARILMASI

 
a) Goethe-Institut kurumlarna veri aktarm
Goethe-de hesabnzn almasndan sonra yurtdndaki ilgili Goethe-Institut kurumunun idarecilerine (administrator), hesabnzda bulunan verilere eriim olana tannmaktadr. Bu kapsamda oluan veri ileme, bir taraftan kullanc verilerinin idari ilemlerine yneliktir, rnein sistem dahilindeki rollerin ve haklarn düzeltilmesi/engellenmesi/silinmesi veya tannmas iin. Hukuki dayanak, DSGVO Ynetmelii Madde 6 par.1 c.1 harf b uyarnca szlemenin ifa edilmesidir. Bunun tesinde bu uygulama, DSGVO Madde 6 par.1 c.1 harf f uyarnca, sistemimizdeki geerli bilgiler ve doru veri gruplar konusunda bir menfaat deerlendirmesi kapsamnda arlkl olan, hakl menfaatlerimizin korunmasna yneliktir. Dier taraftan kullanc verileri (anonim hale getirilmi ekilde), web arzmzn iyiletirilmesi iin kullanlabilir. Bu uygulama, DSGVO Madde 6 par.1 c.1 harf f uyarnca, arzmzn optimal hale getirilmesi konusunda bir menfaat deerlendirmesi kapsamnda arlkl olan, hakl menfaatlerimizin korunmasna yneliktir.

Kiisel veriler, üüncü bir ülkedeki bir Goethe-Institut kurumuna aktarldnda ve DSGVO Ynetmelii Madde 45 par.1 uyarnca Avrupa Komisyonunun bir uygunluk karar mevcut deilse, sz konusu veri aktarm, DSGVO Ynetmelii Madde 46 par.2 harf c uyarnca Avrupa Komisyonu tarafndan uygun teminat olarak karlan standart veri koruma artlarna dayanarak gerekleir. AB Standart Veri Koruma artlarna ait kopyalara Avrupa Komisyonunun https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_de adresindeki web sitesinden ulaabilirsiniz..

Snav mevzuatnda (PDF, 365 kB) belirlenen bir sebepten dolay Goethe-Institut kurumunun bir snavndan mahrum tutulmanz ve Goethe-Institut kurumunun bunun üzerine sizin iin, Goethe-Institut kurumunun snav portfyü erevesinde snavlarn verilmesine ynelik tüm dünyada bir yasak getirmesi halinde, bu tedbirin (ilan edilen bir snav yasana riayet edlimesinin kontrolü) uygulanmas amacyla verileriniz Goethe-Institut kurumunun tüm dünyadaki snav merkezlerine (bkz. Snav Mevzuat Madde 2) ve de Avusturya Dil Diplomas (SD)‘nin snav merkezlerine iletilecek ve bu ynde ilenecektir. Bu uygulama, DSGVO Ynetmelii Madde 6 par.1 harf b uyarnca bir snavn salanmasna ilikin müterek szlemenin yürütülmesi esasna dayanmaktadr. Bununla ilgili olarak kiisel veriler Avrupa Birlii veya Avrupa Ekonomik Alan dndaki ülkelerde ilenirse, bu da yine bu szlemenin yürütülmesi iin verilerin aktarlmas gereine dayanmaktadr.    

b) Merkezi snav arivine veri aktarm
Aslna uygunluun kontrolü amacyla ve yedek belgelerin tanzim edilmesi iin, tarafnzca girilen snavlarla ilgili veriler merkezi snav arivinde (azami 10 yl süreyle) saklanmakta ve kullanlmaktadr. Bu uygulama, DSGVO Ynetmelii Madde 6 par.1 harf b uyarnca szlemenin ifa edilmesi esasna dayanarak gereklemektedir.  

10. VER GVENL

Web sitemizi ve dier sistemlerimizi teknik ve organizasyonel tedbirlerle verilerinizin rnein Goethe.de hesabnn almasnda veya bir SSL ifrelemesi yoluyla ileriki bir girite yetkisiz kiilerce kaybedilmesi, eriilmesi, deitirilmesi veya yaylmasna  kar emniyet altna almaktayz.   
 

11. HAKLARINIZ VE RTBAT MKANINIZ

lgili kii olarak aadaki haklara sahipsiniz:
 • DSGVO Ynetmelii Madde 15 uyarnca, orada belirtilen kapsamda tarafmzca ilenen kiisel veriler hakknda bilgi talep etme hakk;
 • DSGVO Ynetmelii Madde 16 uyarnca, bizim nezdimizde saklanan kiisel verilerinizin derhal düzeltilmesini veya tamamlanmasn talep etme hakk;
 • DSGVO Ynetmelii Madde 17 uyarnca, bizim nezdimizde saklanan kiisel verilerinizin ilenmelerinin devam:
  • serbest düünce ifade zgürlüünü ve bilgi alma hakkn kullanma;
  • Yasal bir yükümlülüün yerine getirilmesi;
  • Kamu menfaatine ilikin sebepler veya
  • Yasal haklarn talep edilmesi, uygulanmas veya müdafaa edilmesi
iin gerekli olmadka, silinmelerini talep etme hakk;
 
 • DSGVO Ynetmelii Madde 18 uyarnca, kiisel verilerinizin ilenmesinin kstlanmasn talep etme hakk;
  • verilerin doruluu tarafnzca reddedildii sürece;
  • sz konusu veri ileme yasalara aykr olduu, ancak siz bunlarn silinmesini reddettiiniz sürece;
  • verilere artk ihtiyacmz olmad, ancak sizin bu verilere yasal haklarn ileri sürülmesi, uygulanmas veya müdafaas iin ihtiya duyduunuz sürece, veya
  • DSGVO Ynetmelii Madde 21 uyarnca verilerin ilenmesine kar itirazda bulunduunuz sürece;
 • DSGVO Ynetmelii Madde 20 uyarnca, bize sunduunuz kiisel verilerinizi düzenlenmi, allagelmi ve  mekanik olarak okunabilen bir formatta alma veya baka bir sorumluya iletilmelerini talep etme hakk;
 • DSGVO Ynetmelii Madde 77 uyarnca, bir denetim makamnda ikayette bulunma hakk. Genellikle bunun iin daimi ikametgahnzn veya iyerinizin veya irket merkezimizin denetim makamna bavurabilirsiniz.

Kiisel verilerinizin toplanmas, ilenmesi veya kullanlmasna ilikin sorularda, verilerin ilenmesine ilikin bilgilendirme, düzeltme, kstlama veya verilerin silinmesi ve de icabnda verilmi izinlerin geri alnmas veya belirli bir veri kullanmna ilikin veya verilerin aktarlabilmesi hakkna itiraz etme konusunda lütfen iletmemiz kapsamndaki Veri Koruma Sorumlusuna bavurunuz:

Die Datenschutzbeauftragte
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
datenschutz@goethe.de
 

12. TRAZ HAKKI

Bir menfaat deerlendirmesi erevesinde arlkl olan, hakl menfaatlerimizin korunmas iin kiisel verileri yukarda belirtildii gibi ilediimiz sürece, verilerin ilenmesine gelecee ynelik itiraz edebilirsiniz. Sz konusu ileme, dorudan pazarlama amal gerekletii takdirde, bu hakk dilediiniz zaman yukarda belirtildii üzere kullanabilirsiniz. Veriler baka amalarla ilendii takdirde, yalnzca zel durumunuzdan kaynakl sebepler sz konusu olduunda itiraz hakknz bulunmaktadr.
 
tiraz hakknz kullanmanzdan sonra kiisel verileriniz, ilenmelerinin sizin menfaat, hak ve zgürlüklerinizden ar bastn gsteren zorlayc korunma gerektiren sebepleri belgeleyemediimiz, veya verilerin ilenmesi yasal haklarn talep edilmesi,  kullanlmas veya savunulmas yararna olmadka, bu amalarla artk ilemeyecektir.

Bu durum, verilerin ilenmesi dorudan pazarlama amacyla gerekletiinde geerli deildir. O halde kiisel verileriniz bu amala artk ilenmeyecektir.